Stichting Wielewaal

Stichting Wielewaal  organiseert vakantiedagopvang (kinderthemaweken), logeerweekenden, campingrecreatie en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tijdens de schoolvakanties organiseert Wielewaal vakantiedagopvang. De belangrijkste doelen daarbij zijn het vergroten van de leefwereld en het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.   Vanwege de ernst van de beperking wordt elke deelnemers begeleid door een eigen vrijwilliger. Ouders betalen de normale kosten voor de activiteiten.  Voor de meerkosten ten gevolge van de handicaps worden  fondsen benaderd.  Het gaat daarbij om kosten voor aangepaste accommodaties, aangepast vervoer en bijkomende kosten voor werving, scholing en begeleiding van de vrijwilligers.

Burgerweeshuis ondersteunt dit project voor mensen in de regio Kennemerland.