Disclaimer

Alle gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden.

Bij het ontwikkelen van deze site is zorgvuldigheid in acht genomen ten aanzien van de vormgeving en de inhoud. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd zijn of niet langer van toepassing. De Stichting Burgerweeshuis Haarlem aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Burgerweeshuis Haarlem.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat de Stichting Burgerweeshuis Haarlem de inhoud van de gekoppelde sites, goedkeurt of onderschrijft. De Stichting Burgerweeshuis Haarlem kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.