Het Burgerweeshuis in Haarlem is ooit gesticht om kinderen in zorgelijke omstandigheden onderdak, opvoeding en kansen in de maatschappij te bieden. De tijden zijn veranderd, maar nog steeds heeft de stichting tot doel om kinderen in achterstandssituaties een duwtje in de rug geven.

Organisaties die zich hiervoor inspannen, komen dan ook in aanmerking voor een financiële bijdrage voor hun projecten. Deze kunnen betrekking hebben op zorg, welzijn, onderwijs en cultuur en worden bij voorkeur uitgevoerd in de regio Kennemerland.

De stichting is in het bezit van een collectie kunst en antiquiteiten, alsmede een groot aantal gebruiksvoorwerpen uit de geschiedenis van het weeshuis, waaronder originele kledingstukken. Een aantal van deze objecten bevindt zich in musea en op verschillende andere locaties in de regio.

De collectie kan worden ingezien op de beeldbank van Stichting Burgerweeshuis Haarlem.

Meer informatie