Het Burgerweeshuis in Haarlem is ooit gesticht om kinderen in zorgelijke omstandigheden onderdak, opvoeding en kansen in de maatschappij te bieden. De tijden zijn veranderd, maar nog steeds heeft de stichting tot doel om kinderen in achterstandssituaties een duwtje in de rug geven.

Organisaties die zich hiervoor inspannen, komen dan ook in aanmerking voor een financiële bijdrage voor hun projecten. Deze kunnen betrekking hebben op zorg, welzijn, onderwijs en cultuur en worden bij voorkeur uitgevoerd in de regio Kennemerland.

Meer informatie