Bestuur

Alexandra Frère – de Marez Oyens, voorzitter

Adriënne Bos – van Hasselt, secretaris

Weng de Beaufort, penningmeester

Inske Immink, lid met de portefeuille Collectie kunst en antiquiteiten.

 

 

Af- en aantredende bestuursleden

Gedurende het kalenderjaar 2023 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling: