Bestuur

Alexandra Frère – de Marez Oyens, voorzitter

Adriënne Bos – van Hasselt, secretaris

Weng de Beaufort, penningmeester

Inske Immink, lid

 

 

Af- en aantredende bestuursleden

Gedurende het kalenderjaar 2021 hebben zich enkele  wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling:

Op 2 december is Dolf Gransberg afgetreden. Dolf is 30 jaar lid geweest van het bestuur, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter.

Adriënne Bos – van Hasselt is op 2 december aangetreden in de functie van secretaris.