Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)
  2020 2019
Inkomsten 94.996 120.364
Giften 215.705 193.430
Bank- en beheerkosten 31.289 31.797
Overige lasten 29.794 31.303
Exploitatiesaldo uit doelstelling -181.792 136.166
Overige baten en lasten 282.028 1.026.904
Saldo baten en lasten boekjaar 100.236 892.212

Over het volledige jaarverslag 2020 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.

In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.