Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)
2022 2021
Totale baten -963.319 2.086.872
Totale lasten 286.500 313.605
Donaties 224.434 251.750
Saldo baten en lasten -1.249.919 1.773.267

Over het volledige jaarverslag 2022 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.

In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.