Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)
Cijfers over 2021 volgen zo spoedig mogelijk
  2021 2020
Inkomsten 94.996
Giften 215.705
Bank- en beheerkosten 31.289
Overige lasten 29.794
Exploitatiesaldo uit doelstelling -181.792
Overige baten en lasten 282.028
Saldo baten en lasten boekjaar 100.236

Over het volledige jaarverslag 2020 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.

In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.