Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)
2021 2020
Inkomsten 103.551 94.996
Giften 251.750 215.705
Bank- en beheerkosten 37.421 31.289
Overige lasten 24.434 29.794
Exploitatiesaldo uit doelstelling -210.054 -181.792
Overige baten en lasten 1.105.470 282.028
Saldo baten en lasten boekjaar 1.773.267 100.236

Over het volledige jaarverslag 2021 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.

In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.