Aanvraag

De Stichting Burgerweeshuis Haarlem heeft haar wortels in de zorg voor hulpbehoevende kinderen en jongeren in de regio Kennemerland. Dit is dan ook de doelgroep waarop de financiële steun vanuit de Stichting in eerste instantie gericht is. In het beleidsplan is dit als volgt aangeduid:

“…projecten en initiatieven op het terrein van de jeugd- en jongerenzorg die niet of in onvoldoende mate worden ondersteund door de overheden of door andere particuliere instellingen.”

De focus op zorg die in het beleidsplan naar voren komt heeft niet alleen betrekking op het specifieke gebied van de jeugdzorg, maar kan ook naar voren komen in projecten voor jongeren op het terrein van welzijn, cultuur en onderwijs.

Het indienen van aanvragen

De aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend. Daarvoor dient u zich eerst te registreren door uw emailadres op te geven en een door u te kiezen wachtwoord. Hierna kunt u inloggen op het aanmeldformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Enkele aanbevelingen:

  • Geef concreet aan welke resultaten u met het project wilt bereiken;
  • Zorg voor een duidelijke begroting van kosten en baten;
  • Dien uw aanvraag ook bij andere vermogensfondsen in en probeer ook andere inkomsten te werven dan donaties en subsidies;
  • Geef tussentijdse wijzigingen in projectopzet, begroting of dekkingsplan meteen door;
  • Graag ontvangen we van u een goede foto die wij bij een eventuele toekenning van uw aanvraag mogen gebruiken voor publicatie op deze website.

De bandbreedte van de bestedingen ligt tussen de € 500 en € 30.000 en bedraagt maximaal 20% van de begroting van het project waarvoor ondersteuning gevraagd wordt.

Welke aanvragen zullen in principe niet worden toegekend:

  • Exploitatiekosten en begrotingstekorten op een reguliere begroting;
  • Aanvragen met betrekking tot o.a. de organisatie van festivals, inrichten en opknappen van speeltuinen en schooltuinen, reguliere vakanties en belangenbehartiging;
  • Projecten buiten Nederland.

Na indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging, waarin wij u informeren over de behandeltermijn. Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen om te beslissen over ingediende aanvragen. Houdt u er rekening mee dat het daardoor enige maanden in beslag kan nemen voor dat u het besluit over toekeninning ontvangt. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend en tegen een afwijzende beslissing is geen beroep mogelijk.

Inloggen
Wilt u inloggen? Vul dan hieronder uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop “Inloggen”.

Nog niet geregistreerd? Registreer nu.
Wachtwoord vergeten? Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Nieuwe aanvraag
Indien u een nieuwe aanvraag wilt indienen klik dan hier. U dient hiervoor ingelogd te zijn. De volgende documenten willen wij bij een aanvraag graag van u ontvangen: statuten, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het projectplan, de begroting, het dekkingsplan en de laatste jaarrekening. Deze kunt u vanuit uw eigen bestanden  uploaden.  Wanneer een document groter is dan 20 MB kunt u dit afzonderlijk versturen naar aanvragen@burgerweeshuishaarlem.nl.