Stichting Weekend Academie

In het Talentprogramma’s geeft de Weekend Academie kinderen en jongeren schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden mee, waarmee zij kunnen groeien naar een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn. Gedurende de coronacrisis zijn wij goed op de hoogte gehouden van de consequenties op inzet en activiteiten. Begeleiding van de doelgroep is deels op alternatieve wijze vormgegeven, waardoor toch alle kinderen bereikt zijn met o.a. videolessen, digitale opdrachten, vlogs, wekelijkse challenges en digitale 1 op 1 begeleiding. Wat voor Burgerweeshuis Haarlem van belang is dat er goede samenwerking bestaat met andere organisaties in Haarlem die zich ook voor dezelfde doelgroep inzetten. Door goed overleg blijft men op de hoogte van de situatie in de buurt en van elkaars programma’s. Zo kan men doorverwijzen en, in sommige gevallen, gebruikmaken van elkaars kennis of programma’s. De organisatie meldt: “De afgelopen tijd heeft de Weekend Academie veel contact gehad met de organisatie Cultureel Verschil, die culturele workshops heeft verzorgd op onze Weekend Academie locatie. De Kinderuniversiteit en Homestart hebben jongeren aan ons doorverwezen en met Buuv Haarlem is contact geweest over verbinden in de buurt.”