Stichting Vitalis/ Vitalis Haarlem

Vitalis heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele hulpverlening.

Vitalis is 40 jaar geleden in Den Haag begonnen en bestrijkt onderhand Den Haag, Delft, Leiden, Westland en Haarlem (vanaf 2019). Voor geheel 2021 worden in Haarlem 20-25 koppelingen van kind met maatje verwacht. Nu – september – staat de teller reeds op 16.

De kinderen worden bij Vitalis aangemeld door hulpverlenende instanties, school of ouders en geselecteerd door de casemanager van Vitalis. De activiteiten die de vrijwilliger met het kind onderneemt, zijn erop gericht het kind steun en aandacht te geven op een manier die het thuis niet kan krijgen of onvoldoende gewend is: ongedwongen, vriendschappelijk, in een sfeer van huiselijkheid en gezelligheid en zonder dat het kind het gevoel heeft plichten te vervullen. Om een uitspraak te kunnen doen over de impact van de individuele begeleiding heeft Vitalis de Maatjesbarometer ontwikkeld. Sinds 2018 scoren de casemanagers i.s.m. de aanmelder van de kinderen, de ouders en het maatje een aantal vaardigheden t.a.v. een viertal levensgebieden: leefwereld, sociale competentie, sociaal emotionele ontwikkeling en morele ontwikkeling. Juist in de lock down periode was het contact cruciaal: de afspraak tussen kind en vrijwilliger was soms het enige uitje  in de hele week. Er wordt nu (2021) gewerkt aan een speciaal ‘Haarlemse Maatjes’ loket om ook bij maatjesorganisaties onderling verwijzing en samenwerking te stimuleren, onder andere met Time2Shine, Home-start, en de Voorleesexpres.