Stichting Oudezijds 100

Het project “Zorgactiviteiten kind en gezin’ heeft tot doel om  om de mensen in de maatschappelijke opvang (volwassenen en kinderen) in A’dam enige feestelijkheid te kunnen geven in de decembermaand.  De activiteiten bestaan o.a. uit wekelijkse groepsbijeenkomsten met creatieve en sportieve activiteiten, programma’s in de schoolvakanties en speciale evenementen op feestdagen, zoals een kersdiner en een maaltijd op oudejaarsdag met aansluitend een stadswandeling. De stichting  werkt nauw samen met Leger des Heils. De bijdrage van het Burgerweeshuis Haarlem is specifiek bedoeld voor de kinderactiviteiten