Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem

De Cruyff Courts zijn populaire vrijplaatsen in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. In het  project Cultuur@CruyffCourt Haarlem wordt een verbinding met cultuur gemaakt: tenminste 65 kinderen uit Schalwijk/Parkwijk, waarvan minimaal 30% tot de minima behoort, maken in mei en juni a.s. kennis met sport, dans, fotografie en muziek in verschillende workshops. Er wordt hiertoe samengewerkt met 6 plaatselijke partners (waaronder Triple Threat, één van onze meerjarige begunstigden). Voorts is het doel dat daarna 30 kinderen doorstromen naar reguliere lessen. In 2019 is dit project voor de eerste keer uitgevoerd, waarbij van de ca. 50 kinderen de helft is doorgestroomd. Het project is stevig opgezet met goede pr, communicatie, evaluatie en betrokkenheid van intermediairs. Het JFSC is een actieve en gewaardeerde organisatie die voor kinderen uit gezinnen met een minimum in Haarlem en Zandvoort inkomen het lesgeld, en soms ook sportkleding, dansschoenen of instrumentenhuur betaalt. Naar mening van het Burgerweeshuis  een mooi Haarlems project voor kinderen in achterstandssituaties.