Stichting Drop-Inn

Drop-Inn is een Haarlemse stichting die sinds 2002 projecten organiseert  voor en met kwetsbare jongeren die door verschillende omstandigheden minder kansen hebben. Samen met de jongeren organiseert men maatschappelijke projecten, waarin de jongeren kansen geboden worden om een herstart te maken door een persoonlijke heroriëntatie op scholing, werk of talenten. In de voorgaande edities ging het met name om jonge statushouders en drop-outs te laten participeren en te re-integreren; deze groepen  staan nog steeds centraal, maar de doelgroep is nu uitgebreid naar andere jongeren die belang hebben bij dit aanbod. Dit gebeurt in het Badhuis in de Leidsebuurt met het project Chef Debuut; de jongeren organiseren eens per week een maaltijd waaraan buurtbewoners en anderen kunnen deelnemen. In de voorbereidingen al veel te leren vaardigheden zoals plannen, inkopen en afstemmen. Per maaltijd presenteert één jongere zich met zijn vragen en zijn mogelijkheden. Daarnaast een empowerment traject met trainingen, workshops en maatschappelijke stage. Meeste jongeren worden door professionals uit onderwijs, welzijn of zorg aangemeld.