Stichting De Ster

Stichting De Ster biedt therapeutische vakantiekampen voor jongeren in verschillende leeftijdsklassen, die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied, bijvoorbeeld teruggetrokken of verlegen gedrag, snel boos worden of negatieve aandacht vragen. In het programma werken de jongeren aan zelfvertrouwen, assertiviteit, vrienden maken, omgaan met pesten, groepsdruk, persoonlijke grenzen en identiteitsontwikkeling. Wat het Burgerweeshuis Haarlem  aanspreekt is dat in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam  een bewezen effectieve begeleidingsaanpak ontwikkeld is, die op basis van jaarlijkse onderzoeksresultaten steeds weer aangepast wordt. Uit onderzoek van de UvA blijkt dat kinderen zes weken na Sterkamp beduidend minder angstig zijn in sociale situaties dan voorafgaand aan de kampen. Na een half jaar is dat effect nog steeds aanwezig. Daarnaast is een positieve verandering te zien op het gebied van sociale acceptatie, zelfvertrouwen, sociale problemen en teruggetrokken gedrag.