Stichting Bedrijf & Samenleving

Bedrijf & Samenleving (B&S) voert sinds 2014 het project “Time2 Shine, kids” uit. Leerkrachten van groep 7 of 8 uit het basisonderwijs die zich zorgen maken of een leerling het op het voorgezet onderwijs wel gaat redden, kunnen de leerling aanmelden. Een mentor gaat vervolgens met de leerling aan de slag. De mentor is een vrijwilliger met  levenservaring en kennis; hij /zij volgt bij B&S een korte training. Daarnaast ontmoeten mentoren elkaar om ervaringen uit te wisselen. De mentor is in het bezit van een VOG.

B&S staat binnen de kring van gemeente- en onderwijsmensen die actief zijn op het gebied van preventie van vroegtijdig schoolverlaten en drop-outs zeer goed bekend. Er bestaat in deze kring zeker de wens dat het project kan uitbreiden. Met de financiële ondersteuning van het Burgereweeshuis Haarlem kunnen jaarlijks 10 extra leerlingen van Haarlemse  scholen deelnemen aan dit project. Mocht blijken dat de leerling langer met een mentor wil samenwerken kan de leerling overstappen naar Time2Shine voor jongeren van 14 – 27 jaar.